"Адванс Терафонд" е купило 6,9 хил. дка земя през 2020 г.

Към края на месец декември 2020 г. дружеството притежава 222 345 дка земеделска земя и 112 дка градска земя

"Адванс Терафонд" е купило 6,9 хил. дка земя през 2020 г.

Снимка: Pixabay

(ATER / ATERA)
Коментари